Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn Giáo


( Cập nhật lúc: 08/01/2019  )

Quyết định số: 609/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh.

Tệp đính kèm (tải về)

Quang Dĩnh

Tin bài mới:


Sign In