Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của cán bộ làm then chốt (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức “một cửa” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương Bắc Kạn. Thời gian qua, công tác CCTTHC của Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Để CCTTHC tiếp tục phát huy được hiệu quả, Sở đã xác định vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ là giải pháp then chốt.

Trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của ngành Công Thương; đồng thời tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; Sở Công Thương Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCTTHC năm 2013 với các nhóm nội dung chủ yếu: Cải cách về thể chế, TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, tài chính công, từng bước  hiện đại hóa trong cải cách hành chính (CCHC), xây dựng và nâng cao chất lượng, năng lực quản lý đội của ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương cho biết:“Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, toàn ngành Công Thương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong việc CCHC theo từng năm; hàng tháng, quý đều tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện CCHC, kết quả thực hiện sẽ được gắn với công tác bình xét thi đua, khen thưởng của mỗi cá nhân, đơn vị. CCTTHC luôn được xem là giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở”.

Hiện tại, Sở Công Thương có 46 thủ tục hành chính về lĩnh vực công nghiệp và thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết. Để người dân nắm rõ và thuận tiện trong việc giải quyết TTHC, Sở đã tiến hành niêm yết công khai danh mục  TTHC theo đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Đến nay, các TTHC đều được thực hiện cách thức đúng trình tự và thời hạn quy định. Bởi thế đã giúp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, không nảy sinh những vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC. Ngoài ra, công tác tuyên truyền CCHC luôn được Sở quan tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Cải cách, đơn giản hóa TTHC gắn với việc thực hiện theo quy chế “một cửa” tại Sở Công Thương đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thể hiện rõ nhất chính là việc công khai minh bạch các quy định về TTHC, giảm phiền hà và thời gian chờ đợi cho nhân dân. Hơn hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần cải thiện cơ bản mối quan hệ giữa đơn vị với cá nhân, tổ chức trong hoạt động lĩnh vực công thương theo xu hướng phục vụ.

Trong quý III năm 2013, Sở Công Thương Bắc Kạn đã tiếp nhận 22 hồ sơ, trong đó có 21 hồ sơ tiếp nhận mới, giải quyết đúng thời hạn 100% các hồ sơ:  Cấp giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư… Và  không có trường hợp người dân hay các tổ chức doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh về việc giải quyết các TTHC tại Sở.

Cùng với vấn đề đào tạo về con người, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Sở Công Thương đã ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa trong việc giải quyết các TTHC. Đến nay, 100% cán bộ toàn ngành biết sử dụng mạng nội bộ, hộp thư điện tử trong trao đổi, xử lý kịp thời, nhanh, gọn công việc. Theo dự kiến, thời gian tới, Sở sẽ xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn 2020 nhằm tiết kiệm thời gian và phí giao dịch cho người dân, tổ chức cũng như các doanh nghiệp.

Xây dựng một nền hành chính phục vụ, trong sạch và vững mạnh đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của cán bộ điều căn bản là yếu tố con người. Thực hiện nhiệm vụ CCTTHC trong thời kỳ mới, Sở Công Thương Bắc Kạn sẽ tiếp tục tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm túc các trường hợp quan liêu, thiếu công tâm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân trong quá trình giải quyết TTHC./.

Lan Anh
Sign In