Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 27/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp


Về báo cáo CCHC năm 2019

Xem tiếp


Quyết định số: 1299/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định số: 609/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh

Xem tiếp


Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại (Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24/4/2018 của Bộ Nội vụ) và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 tại (Quyết định số 735/QĐ-BNV ngày 26/4/2018 của Bộ Nội vụ ), theo đó Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn đứng 49/63 tỉnh, thành, tăng mười một bậc so với năm 2016.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức “một cửa” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương Bắc Kạn. Thời gian qua, công tác CCTTHC của Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Để CCTTHC tiếp tục phát huy được hiệu quả, Sở đã xác định vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ là giải pháp then chốt.

Xem tiếp


Sáng 26/7/2013, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 25/7/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.