Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, từ ngày 07/12/ đến ngày 12/12/2022, bà Nguyễn Thị Hoa, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học tại UBND xã Hòa Mục, UBND xã Thanh Vận và UBND thị trấn Đồng Tâm thuộc huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xem tiếp


QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Xem tiếp


Ngày 27/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp


Về báo cáo CCHC năm 2019

Xem tiếp


Quyết định số: 1299/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định số: 609/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh

Xem tiếp

1234
Sign In