Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.


( Cập nhật lúc: 11/07/2022  )

Ngày 07/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, gồm: Nhóm chức danh phương pháp viên và nhóm chức danh hướng dẫn viên văn hóa. Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL áp dụng đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một vài điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL như sau:

        Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nhóm chức danh phương pháp viên và nhóm chức danh hướng dẫn viên văn hóa:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp, đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực văn hóa cơ sở (thay thế quy định “phù hợp với chuyên ngành văn hóa” tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016).

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phương pháp viên và chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa (không còn chứng chỉ theo hạng để phù hợp với Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ)

         So với Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 thì tại Thông tư này, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của nhóm chức danh nghề nghiệp phương pháp viên và hướng dẫn viên văn hóa không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Chi tiết Thông tư xemtại đây.

Phương Anh

Tin bài mới:


Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức(11/07/2022)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.(11/07/2022)

Thông báo Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ (04/07/2022)

Hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học (04/07/2022)

Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(04/07/2022)

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học (22/06/2022)

Bộ Nội vụ quy định mới về trình độ công chức cấp xã tại Thông tư số 04/2022/TT-BNV (22/06/2022)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ(22/06/2022)

Hướng dẫn mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố từ 23/5/2022.(31/05/2022)

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương(31/05/2022)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.