Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Giám đốc: Lê Văn Hội
Điện thoại (Fax): 02093.870.685
Email: sonoivu@backan.gov.vnSign In