Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1746012

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ...

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 (giai đoạn 2021-2025) theo Nghị...

Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên...

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào...

Ngày 31/8/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch năm 2022

Nhằm chuẩn hóa theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tư pháp - hộ tịch đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn luật và nghiệp vụ về công tác hộ tịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ ngày 23 - 29/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 42 công chức Tư pháp - hộ tịch xã và làm công tác hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố....

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ngày 07/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao để bổ sung công chức, viên chức, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học...

Xem tiếp

Công bố Kết luận thanh tra số 1358/KL-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định....

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.