Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1032744

Một số giải pháp nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu...

Trong Thông đạt số: 1-C/VP ngày 03 tháng 01 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, tài liệu lưu trữ là nguồn tài nguyên của dân tộc, là nguồn thông tin có giá trị đặc biệt...

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chiều ngày10 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 433/QĐ-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các...

Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn...

Chiều ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Bắc Kạn. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị; ông Nông Bình Cương, Bí...

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của...

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020, tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1072/KL-SNV ngày...

Kết quả tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu...

Trong năm 2020, Sở Nội vụ tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức thực hiện theo chức danh cụ thể gồm: Lớp bồi dưỡng chức danh văn...

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020, tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1072/KL-SNV ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.