Skip Ribbon Commands
Skip to main content

852960

Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã đón tiếp Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ đến làm việc nắm tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật, hiện tượng tôn giáo...

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy...

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Giới thiệu tư liệu về việc thành lập một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn,...

Ngày 11/4/1900 tại Sài Gòn, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ký Nghị định về việc thành lập tỉnh Bắc Kạn. Lịch sử 120 năm tỉnh Bắc Kạn được thể hiện từ một dòng bằng tiếng Pháp như sau: “Les portions détachées du 2e territoire, dans les...

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi...

Ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Cụm thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị ký giao ước thi...

Chiều ngày 16/3 tại huyện Chợ Mới, cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2020,

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.

Ngày 30 tháng 6 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm. Theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh hàng năm, cụ thể: Sở Nội vụ chủ trì các lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sở Tư pháp chủ trì các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; Sở Tài chính chủ trì lĩnh vực cải cách tài chính công; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội của...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.