Skip Ribbon Commands
Skip to main content

928066

Sở Nội vụ bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Kạn

Sở Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và giao phụ trách Ban Tôn giáo cho bà Hà Thị Thủy - Trưởng phòng xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số...

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt...

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện...

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Quyết định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy...

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Nghị định này có VII chương, 38 điều và 06 phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ...

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” cho 108 công chức Văn phòng - Thống kê trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.