Skip Ribbon Commands
Skip to main content

895767

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/6, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -...

Sáng ngày 22/6/2020, huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị điểm biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Triệu Đức Văn - Bí thư Huyện ủy, Hoàng Nguyễn Việt - Chủ...

Thông báo Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung, môn ngoại...

Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019 và Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020). Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh...

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm thi tuyển công chức

Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gửi thí sinh đủ điều kiện dự thi. Theo lịch đã thông báo cho thí sinh, Hội đồng dự kiến thời gian hướng dẫn...

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.

Ngày 30 tháng 6 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm. Theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh hàng năm, cụ thể: Sở Nội vụ chủ trì các lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sở Tư pháp chủ trì các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; Sở Tài chính chủ trì lĩnh vực cải cách tài chính công; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội của...

Xem tiếp

Huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 22/6/2020, huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị điểm biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Triệu Đức Văn - Bí thư Huyện ủy, Hoàng Nguyễn Việt - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo, công chức phụ trách thi đua khen thưởng các huyện, thành phố trong tỉnh và 124 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Chợ Mới giai đoạn 2015 -...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.