Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1249607

Thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2021 tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh...

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lùi thời gian xét tuyển vòng 2...

Ngày 04/5/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức Tại Thông báo, Hội đồng thông tin cụ thể về thời gian xét tuyển vòng 2 vào ngày 15/5/2021 tại...

Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức

Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thông báo triệu tập thí sinh đủ...

Ngày 08/01/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức chỉ tiêu năm 2020 (kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BQLDA). Sau khi tổ chức kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý...

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020) tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020), Hội đồng thi nâng ngạch công chức đã tổ chức thi vòng 1 các môn Kiến thức chung, Tin học và ngoại ngữ (Tiếng Anh) vào ngày 27/3/2020 với tổng số 181 thí sinh dự thi....

Xem tiếp

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Bắc Kạn

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư lưu trữ của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm...

Xem tiếp

Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức

Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức đã sản sinh ra rất nhiều văn bản, giấy tờ. Đây là những minh chứng quan trọng được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý đồng thời là nơi cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy để phục vụ cho các mục đích khác nhau của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, tổ...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.