Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1490911

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công...

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của...

Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV...

Thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức...

Ngày 05/12/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn...

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ...

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại UBND huyện Na Rì

Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND huyện Na Rì có ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn cùng tham dự....

Xem tiếp

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản và bảo vệ an toàn. Liên quan đến việc bảo quản và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người làm lưu trữ thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại phòng làm việc và tại kho lưu trữ tài...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.