Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1307100

Tiêu chuẩn thăng hạng viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp...

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư số...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm...

Ngày 29/7/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 125/TB-HĐ ngày 29/7/2021 về danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Về mức...

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa...

Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản...

Công tác quy hoạch cán bộ tỉnh Bắc Kạn từ đầu nhiệm kỳ khoá XI đến nay

Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Ngay từ đầu khóa XI đến nay, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên...

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ/TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số xác định tầm nhìn đến năm 2030: Việt Nam có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Chính phủ số chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, để người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội. Chính phủ số chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của...

Xem tiếp

Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 181/QĐ-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 6 năm...

Xem tiếp

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản và bảo vệ an toàn. Liên quan đến việc bảo quản và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người làm lưu trữ thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại phòng làm việc và tại kho lưu trữ tài...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.