Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1799355

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn...

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, ngày 25 tháng 02 năm 1956 của Ty...

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nạm (20/11/1982-20/11/2022), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả báo cáo của ty Giáo dục Bắc Kạn về báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, thuộc Phông lưu trữ Uỷ ban hành...

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong tháng 11, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 417...

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giám sát phong trào thi đua “Vì người...

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BTĐKT ngày 30/9/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc giám sát phong trào thi đua đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 04/11 Đoàn Giám sát của Ban Thi đua -...

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 30/10/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức...

Công bố Kết luận thanh tra số 1358/KL-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định....

Xem tiếp

Sign In