Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1430520

Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư...

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục...

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức...

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.

Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 quy định việc từ chối tiếp công dân, cụ thể: - Đối với 02 trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối...

Chi Đoàn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Xe đạp Tùng Trang và Nhà Sách Ms...

Sáng 11/11/2021, Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Xe đạp Tùng Trang và Nhà Sách Ms Xu Book thăm và tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Mai Lạp. Trường nằm trên địa bàn xã Mai Lạp, một trong những xã khó khăn của huyện Chợ...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn...

Ngày 02/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 206/TB-HĐ về kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông...

Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư 05/2021/TT-TTCP, Thông tư 06/2021/TT-TTCP, Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và đều có hiệu lực kể từ 15/11/2021.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ 15/11/2021 và một số Thông tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, cụ thể: - Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Thông tư này thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính...

Xem tiếp

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản và bảo vệ an toàn. Liên quan đến việc bảo quản và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người làm lưu trữ thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại phòng làm việc và tại kho lưu trữ tài...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.