Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

78 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023

( Cập nhật ngày: 11/11/2023 )
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1182/QĐ-TU ngày 7/11/2023 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023.
Danh sách gồm 78 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Theo Quyết định, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các thí sinh được biết./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn

https://backan.gov.vn/