Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Hội

( Cập nhật lúc: 21/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Thành lập Hội

Lĩnh vực:

Hội, Tổ chức Phi Chính phủ

Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

 

+ Đơn xin phép thành lập Hội.

+ Danh sách nhưng người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (quy định tại Thông tư 11/2010/TT-BNV).

+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập Hội.

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

- Số lượng hồ sơ:: 01 (bộ).

Quy trình:

 

Bước 1: Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trường  hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn (tổ chức, cá nhân) hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định đối với hồ sơ đủ điều kiện, lấy ý kiến cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động (nếu có), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập hội ; trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

 

Lệ phí:

Không

Thời gian:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.