Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi tên Hội

( Cập nhật lúc: 21/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Đổi tên Hội

Lĩnh vực:

Hội, Tổ chức Phi Chính phủ

Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;

+ Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;

+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

+ Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 11/2010/TT-BNV, cụ thể:

Nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định đối với hồ sơ hợp lệ,  trình UBND tỉnhxem xét, quyết định cho phép hội đổi tên và phê duyệt điều lệ hội, trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4. Hội nhận kết quả tại Sở Nội vụ vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Lệ phí:

Không

Thời gian:

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.