Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 30/BNV-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, cụ thể theo các nội dung như sau

Xem tiếp


Nhằm mục đích tuyển dụng công chức vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhu cầu và nội dung tuyển dụng công chức. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng gồm 55 chỉ tiêu, trong đó: - Tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển: Gồm 33 chỉ tiêu. - Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển: Gồm 22 chỉ tiêu.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 534/TTBNV-PĐP ngày 21/8/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 4153/UBND-NC ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Nội vụ tại văn bản số 534/TTBNV-PĐP ngày 21/8/2017, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo theo đề cương yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Xem tiếp


Sáng 21/7, tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2017) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Xem tiếp

123
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.