Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. (Cập nhật lúc: 15/11/2017  )

     Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017.

Chi tiết trong tập đính kèm (Tải về)./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(09/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn khen thưởng hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh.(10/10/2017)

Ngành Tổ chức Nhà nước - 72 năm xây dựng và trưởng thành(25/08/2017)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn từ nay đến năm 2020(01/08/2017)

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.(31/07/2017)

Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng(16/07/2017)

Điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn tham dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017(13/06/2017)

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020(26/05/2017)

Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến(26/05/2017)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.(28/04/2017)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.