Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.


( Cập nhật lúc: 31/07/2017  )

     Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017.

 Chi tiết trong tập đính kèm (Tải về)./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng(16/07/2017)

Điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn tham dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017(13/06/2017)

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020(26/05/2017)

Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến(26/05/2017)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.(28/04/2017)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2017)

Tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới(13/04/2017)

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương(31/03/2017)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn họp phiên thứ nhất năm 2017(15/03/2017)

Quân Bình - Xã đầu tiên của tỉnh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(09/03/2017)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.