Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối văn hóa - xã hội triển khai công tác thi đua năm 2018


( Cập nhật lúc: 15/03/2018  )

Chiều ngày 09/3/2018, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối Văn hóa Xã hội. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại diện 11 đơn vị trong Khối đã tham gia gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường cao đẳng Nghề Dân tộc Nội trú; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Sở Văn  hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và đại diện Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận  góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối Văn hóa Xã hội năm 2018 và nghe báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của khối.

Năm 2018, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua ái quốc, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh" và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kể cả cải cách trong tổ chức các hội nghị thi đua, trong kiểm tra đánh giá việc tổ chức hoạt động thi đua của các đơn vị thuộc khối; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động chung của 11 đơn vị trong khối và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, thường xuyên tuyên truyền phổ biến những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua.

 

Các đơn vị khối Văn hóa Xã hội ký kết giao ước thi đua

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong khối thi đua tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) với nội dung, hình thức thi đua đổi mới tránh hình thức và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng đơn vị nhằm thực hiện và hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt các đơn vị cần quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đặc biệt là những nhân tố mới; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những mô hình, những cách làm hay để phong trào có sức lôi cuốn và lan toả./. 

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.