Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn từ nay đến năm 2020


( Cập nhật lúc: 01/08/2017  )

     Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, ngày 01/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua  “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn từ nay đến năm 2020.

    Thông tin chi tiết ở tệp đính kèm (tải về)./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.(31/07/2017)

Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng(16/07/2017)

Điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn tham dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017(13/06/2017)

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020(26/05/2017)

Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến(26/05/2017)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.(28/04/2017)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2017)

Tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới(13/04/2017)

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương(31/03/2017)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn họp phiên thứ nhất năm 2017(15/03/2017)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.