Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017


( Cập nhật lúc: 30/11/2017  )

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của  250 đại biểu là công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị tham gia khối thi đua của tỉnh và 122 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

                                                                                                       

                              Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đỗ Thanh Hải, Vụ phó Vụ Địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng, của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Các học viên đã được hướng dẫn thêm về việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc bình xét, đánh giá thi đua, khen thưởng và thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; thống nhất một số nội dung về sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc xét tặng danh hiệu thi đua của cá nhân (danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh, toàn quốc)… Ngoài ra, báo cáo viên đã làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến tổ chức các phong trào thi đua mang tính chuyên đề, theo đợt để các học viên có nhận thức đúng để nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trương cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về nội dung có liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Là người có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo các phong trào thi đua, báo cáo viên đã giải đáp đầy đủ các ý kiến của học viên. Đồng thời, đợt tập huấn cũng là dịp để các học viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng nhằm góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng và đã hoàn thành được nội dung kế hoạch đề ra./.

Hoàng Huế (Ban TĐKT tỉnh)

Tin bài mới:


Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.(15/11/2017)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(09/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn khen thưởng hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh.(10/10/2017)

Ngành Tổ chức Nhà nước - 72 năm xây dựng và trưởng thành(25/08/2017)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn từ nay đến năm 2020(01/08/2017)

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.(31/07/2017)

Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng(16/07/2017)

Điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn tham dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017(13/06/2017)

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020(26/05/2017)

Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến(26/05/2017)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.