Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 16 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức “một cửa” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương Bắc Kạn. Thời gian qua, công tác CCTTHC của Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Để CCTTHC tiếp tục phát huy được hiệu quả, Sở đã xác định vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ là giải pháp then chốt.

Xem tiếp


Sáng 26/7/2013, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 25/7/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.